Klimatkompensation

  • Fresh Cut

Utsläppen av koldioxid är ett av de största hoten mot vårt klimat och vår miljö. Dole strävar hela tiden efter att hitta hållbara och miljövänliga sätt att framställa och transportera produkter. Vår senaste utmaning är att neutralisera koldioxidutsläppen från produktionen av banan och ananas i Costa Rica.

Några av de metoder vi tillämpar för att minska våra koldioxidutsläpp:

• Producera och använda förnybar energi, till exempel biogas som framställs genom biologisk nedbrytning av organiskt avfall.

• Förbättra jordbruksmetoder genom att använda gödselmedel som är skonsammare mot marken och atmosfären.

• Minska användningen av fossila bränslen genom att utbilda våra medarbetare i bränslesnåla körtekniker.

• Använda ny, effektiv utrustning, som nya belysningssystem eller mer miljövänliga kylcontainers.

Vi kompenserar också för resterande koldioxidutsläpp genom:

• Att köpa kolkrediter i en mängd som motsvarar de utsläpp som genererats genom transporter av våra bananer i Costa Rica. Kolkrediterna används sedan till skogsbevarande projekt.

• Skogplanteringsprojekt; vårt mål är att plantera 1 miljon träd i Costa Rica under de närmaste 5 åren. Träden i sin tur genererar syre som neutraliserar koldioxidutsläppen.