God kvalitet börjar med ansvar

Hela vår verksamhet genomsyras av ett grundligt miljö- och kvalitetstänkande. Det innebär att vi kan erbjuda fräscha, goda och näringsrika produkter, men också att vi tar ansvar för vår miljö och för de människor som jobbar hos oss.

Vi försöker så långt som möjligt välja naturliga och biologiska bekämpningsmedel och minimera miljöpåverkan i alla led. 

För oss betyder hög produktkvalitet inte bara att skydda produkterna från skadedjur och andra angrepp på ett miljöriktigt sätt. Det handlar också om transporter, förpackningar och emballage som gör att produkterna behåller sin fräschhet hela vägen fram till butiken.

En annan viktig del av Doles ansvarsarbete handlar om hur vi agerar gentemot de människor som arbetar på våra odlingar. Vi är idag engagerade i en rad olika projekt som har till syfte att förbättra de socioekonomiska förhållandena vi verkar i.

Fyra olika områden utgör Doles pelare för hållbar miljö:

  • Reducera koldioxidutsläpp
  • Bevara jordbruksmark
  • Minska vattenanvändningen
  • Utveckla bättre förpackningshantering